H.Waterfront

HISTORISCH. -H.WATERFRONT- is een oude fabriek site aan de Schelde gelegen in het dorp Kwatrecht ten oosten van Gent voorbij Melle . Quaet-atrecht, later Quatrecht, zou vermoedelijk verwijzen naar een oud voorhistorisch dorp van Atrebaten, een Keltische bevolkingsgroep op het einde van de 4e eeuw na Christus. De oude fabrieksite heeft een geschiedenis van +- 300 jaar, en was ooit het belangrijkste punt van het dorp. De eerste industriële activiteiten begonnen door het ontginnen van de kalkondergrond en het bronwater, dat via aquaducten van verderop werd aangevoerd. Het water van deze bronnen was gekend als "la meilleure eau du table", en men stichtte hier de "Cristal Bron de Quatrecht".
Naast deze bron zijn er ook "Les Grottes de Quatrecht" , grotten die men rond de eeuwwisseling (1900) kon bezoeken tot 1914, waarna zij gesloten werden. Achtereenvolgens waren er de volgende activiteiten: een tulefabriek - een leerlooierij - een cement fabriek en een textiel fabriek tot 1982.
Ooit bouwde men hier een cementen schip, dat bij het te water laten midden de Schelde zonk. Heden doet de site dienst voor TROUWFEESTEN, FEESTEN en RECEPTIES.

Services proposés: 
Type de salle: 
Capacité assis: 
200 personnes assises.
Téléphone: 
092523343
Informations complémentaires: 
Site en néerlandais
Fax: 
+32-092523343
Adresse: 
H.Waterfront
Kloosterstraat14
Wetteren
Belgique